bild8

Allemansrätten

Allemansrätten gäller på vattnet. Man får bada vid stränderna, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten.

Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Äventyrsturism och annat friluftsliv är möjligt tack vare allemansrätten. Men organisationer och företag har ingen kollektiv allemansrätt. Allemansrätten är knuten till den enskilde individen. Var och en som deltar i en verksamhet i naturen är ute på allemansrättslig grund.

Ankring, förtöjning och landstigning

Det är tillåtet att gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte hör till tomt, eller är skyddad med stöd av särskild lagstiftning. Tomt i det här sammanhanget är det område närmast ett hus där de som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus man kan uppehålla sig. Några regler om minsta avstånd finns inte. Inte heller finns någon regel för hur länge man får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning; något enstaka dygn. Det som är avgörande är risken att störa markägaren eller närboende. Om man har tänkt ligga för ankar eller förtöjd någon längre tid vid annans strand behövs markägarens tillåtelse.

Bryggor

Det är inte tillåtet att förtöja vid en privat brygga. Detta gäller såväl kort-, varaktig- och regelbunden förtöjning.

Fågelskydd

Vid fågelskyddsområden råder landstigningsförbud viss tid av året, och även förbud att vistas på vattnet inom visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar.

Hund

Hunden får följa med ut i naturen. Men kraven på hundägaren är stora, och reglerna stränga. Fullständig kontroll är vad som gäller. Bestämmelserna om hund i naturen är främst till för att skydda djurlivet. Under tiden 1 mars – 20 augusti får därför inga hundar löpa lösa i skog och mark. Det bör tolkas som att hunden ska hållas i koppel.

Eldning

Lägerelden sätter krydda på friluftslivet, men skapar oro bland markägarna. Varje år brinner skog för stora värden upp genom slarv med lägereldar. Det är vanligtvis tillåtet att göra upp en eld under säkra förhållanden. Det gäller bl a att välja en lämplig plats för lägerelden. På sommaren råder ofta eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder.

Jakt och fiske

Jakt får endast bedrivas enligt reglerna i Jaktlagen. Att ta fågelägg, skada bon eller försöka fånga däggdjur eller fåglar räknas som jakt och är förbjudet. Fiske ingår inte i allemansrätten.